Center za razpršene vire energije
     
Fakulteta za elektrotehniko         Univerza v Ljubljani

 

  Fakulteta za elektrotehniko  :: Center za razpršene vire energije :: Reference

angleško

 

CRVE združuje več kot 40 raziskovalcev, ki so vpeti tako v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih kot tudi v razvojnih aktivnostih industrije doma in po svetu. V 5. in 6. Okvirnem programu smo sodelovali v preko 10 projektih, ki bodo odlična podlaga za sodelovanje in vpetost tudi v 7. Okvirnem programu.

Reference:

 • Improvement of the Quality of Supply in Distributed Generation Networks through the Integrated Application of Power Electronics Techniques – DGFACTS, EU;
 • Coordination Action to consolidate RTD activities for large-scale integration of DER into the European electricity market – SOLID-DER, EU;
 • Uporaba sodobnih kompenzacijskih naprav v razdelilnih omrežjih, GIZ –Elektrodistribucija;
 • Demonstration of active network operation DG-DemoNet, Arsenal Research.
 • Krmiljenje napetostnega nivoja v distribucijskih omrežjih
 • Izdelava računalniškega orodja za analizo obratovanja elektroenergetskega sistema
 • Uravnavanje porabe s krmiljenjem napetostnega nivoja v distribucijskih omrežjih
 • Vloga TE Šoštanj pri zagotavljanju sigurnosti in napetostne podpore v EES Slovenije
 • Ukrepi in postopki za zagotovitev zanesljive oskrbe z električno energijo v Republiki Sloveniji
 • Vključitev ČR Avče in komercialnih daljnovodov v prenosno omrežje EES Slovenije : Komercialni vodi in ČE Avče
 • Podfrekvenčna zaščita oz. omejevanje porabe v EES-u s strani UPO - primerjava evropske zakonodaje in izkušenj - in nastavitev podfrekvenčnih relejev
 • Vpliv proizvodnih objektov na stabilnost elektroenergetskega sistema
 • Definiranje dinamičnega modela za dinamične analize

·        Center odličnosti »Materiali za elektroniko naslednje generacije ter drugih prihajajočih tehnologij« (2004-2007)

·        Grozd za sončne elektrarne (2004-2005)

·        Slovenska tehnološka platforma za fotovoltaiko (www.pv-platforma.si) (2005- )

·        HTZ Velenje I.P., d.o.o. "Raziskava in razvoj velike sončne elektrarne z lastnimi fotonapetostnimi moduli" (2006-2007)

·        TRIMO d.d.: "Nadgradnja elementa za ovoj nizkoenergijskih stavb z uporabo multikristalnih in tankoplastnih fotonapetostnih modulov" raziskava v sklopu strateškega raziskovalnega projekta "Razvoj sistema in elementov za ovoj nizkoenergijskih stavb" (2006-2007)

·        Blues d.o.o, Šoštanj: "Razvoj proizvodnje polikristalnih modulov" (2004-2006)

·        Izvedbene študije postavitev sončnih elektrarn za sledeče naročnike: Savske elektrarne d.o.o., Genera d.d., Chemitrade d.o.o., HTZ I.P. d.o.o., Tehnični muzej Slovenije.

·        FLEXCELLENCE - "Roll-to-roll technology for the production of high-efficiency low cost thin film silicon photovoltaic modules", EU – 6OP – STREP

·        ATHLET - "Advanced Thin Film Technologies for Cost Effective Photovoltaics", EU – 6OP – IP

·        Netzwerk: Entwicklung von Systemkomponenten für langzeitstabile Farbstoffsolarzellen mit hohem Wirkungsgrad,Fraunhofer ISE, Freiburg 

·        "Loss Analysis of Thin-Film poly crystalline solar cells", Colorado State University, Department of Physics, Fort Collins, USA,bilateral project B1-US/05-06/012

·        Delft University of Technology, DIMES-ECTM, Delft, The Netherlands: Optical modelling of thin-film silicon devices

·        The Angstrom Laboratory, Dep. of Solid State Electronics, Uppsala, Sweden: Optical modelling and characterisation of CIGS solar cells

·        Institute of Microtechnology (IMT), University of Neuchatel, Switzerland: Optical characterisation of thextured substrates

·        EUROPV - Euroconference Photovoltaic Devices, EU-5OP-Euroconference, Contract NNE5/2002/39

·        SOLTRAIN - Photovoltaic Training Courses in Candidate Countries, EU-5OP-ALTENER II Programme, Contract 4.1030/Z/02-067

·        aSiNet - European network on amorphous-silicon-device technology, EC 5th Framework Programme, EU-5OP-CA, Contract G5RT-CT-2001-05012

·        PV-NET - Photovoltaic network for the Development of a Roadmap for PV, EU-5OP-CA, Contract ENK6-CT-2001-20400

·        VBPC-RES - Virtual Balkan Power Center for Advance of Renewable Energy Sources in Western Balkans

§           Naročnik: 6. OP, INCO-CT-2004-509205

§           Partnerji: 17 (14 + UL-FE), koordinator

·        RISE - Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment

§           Naročnik: 6. OP, INCO-CT-2004-509161

§           Partnerji: 15 (14 + UL-FE)

·        Izgradnja hidroelektrarn na srednji Savi

§           Naročnik: HSE d.o.o.

§           Partnerji: Imos Geateh d.o.o., UL-FGG, UL-FE

·        Pregled stanja vodnega potenciala v Republiki Sloveniji

§           Naročnik: HSE d.o.o.

§           Partnerji: Imos Geateh d.o.o., UL-FGG, UL-FE

·        Strateške smernice za aktivno vlogo HSE kot energetskega subjekta

§           Naročnik: HSE d.o.o.

§           Partnerji: UL-FE

·        Dolgoročne energetske bilance Republike Slovenije za obdobje 2006 – 2026

§           Naročnik: MG RS

§           Partnerji: IJS CEU, UL-FE

·        Uporaba naprednih metodologij za podporo odločanju pri integriranih raziskavah energetskih sistemov, ki uporabljajo čiste vire energije

§           Naročnik: Znanstveno-tehnološko sodelovanje z LR Kitajsko

§           Partnerji: Univesity of Technology and Mining, Beijing, UL-FE