Center of Distributed Energy Sources
      Faculty of Electrical Engineering       University of Ljubljana
 
  Faculty of Electrical Engineering  :: Center of Distributed Energy Sources :: Activities angleško

 

1. Study:

Kakšen potencial ima fotovoltaika v Sloveniji - smernice za uvajanje

malih proizvodnih kapacitet električne enrgije